Antall poeng: 11
Antall korrekte svar: 7
Antall svar med 1 poeng: 3
Antall svar med 2 poeng: 4
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 7
Lengste streak med 2+ poeng: 2
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

SanderMafiaen: 3 medlemmer

Utvikling i antall poeng (11)

Antall poeng per luke