Antall poeng: 4
Antall korrekte svar: 3
Antall svar med 1 poeng: 2
Antall svar med 2 poeng: 1
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 2
Lengste streak med 2+ poeng: 1
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

ITG: 2 medlemmer

Utvikling i antall poeng (4)

Antall poeng per luke