Antall poeng: 10
Antall korrekte svar: 5
Antall svar med 1 poeng: 0
Antall svar med 2 poeng: 5
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 4
Lengste streak med 2+ poeng: 4
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

Arocev: 5 medlemmer

Utvikling i antall poeng (10)

Antall poeng per luke