Antall poeng: 8
Antall korrekte svar: 6
Antall svar med 1 poeng: 4
Antall svar med 2 poeng: 2
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 2
Lengste streak med 2+ poeng: 1
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

λx. x: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (8)

Antall poeng per luke