Antall poeng: 15
Antall korrekte svar: 10
Antall svar med 1 poeng: 5
Antall svar med 2 poeng: 5
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 10
Lengste streak med 2+ poeng: 5
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

Uno-X: 8 medlemmer

Utvikling i antall poeng (15)

Antall poeng per luke