Antall poeng: 15
Antall korrekte svar: 8
Antall svar med 1 poeng: 1
Antall svar med 2 poeng: 7
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 7
Lengste streak med 2+ poeng: 7
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

TOMRA: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (15)

Antall poeng per luke