Antall poeng: 18
Antall korrekte svar: 10
Antall svar med 1 poeng: 2
Antall svar med 2 poeng: 8
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 10
Lengste streak med 2+ poeng: 4
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

Arocev: 5 medlemmer

Utvikling i antall poeng (18)

Antall poeng per luke