Antall poeng: 8
Antall korrekte svar: 7
Antall svar med 1 poeng: 6
Antall svar med 2 poeng: 1
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 4
Lengste streak med 2+ poeng: 1
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

🐣🐣🐣: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (8)

Antall poeng per luke