Antall poeng: 19
Antall korrekte svar: 10
Antall svar med 1 poeng: 1
Antall svar med 2 poeng: 9
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 10
Lengste streak med 2+ poeng: 5
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

Rocket: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (19)

Antall poeng per luke