Antall poeng: 7
Antall korrekte svar: 5
Antall svar med 1 poeng: 3
Antall svar med 2 poeng: 2
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 4
Lengste streak med 2+ poeng: 2
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

anonymous: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (7)

Antall poeng per luke