Brainfuck er et minimalistisk programmeringsspråk, med kun åtte kommandoer – hver kommando skrives med kun ett tegn.

Dagens oppgave går ut på å skrive kode i en ekstra minimalistisk variant av språket brainfuck. Dagens kodeord er koden som skriver ut det første tegnet i ditt eget brukernavn. Og hvis brukernavnet ditt inneholder spesialtegn som ikke enkelt lar seg skrive ut i brainfuck, kan du isteden svare med minimalistisk brainfuck kode som skriver ut «yo», altså et ord på to små bokstaver.

I dagens variant av brainfuck må du forholde deg til:

 • Kun følgende kommandoer er tillatt
  • >
  • <
  • +
  • -
  • .
 • Ingen loops
 • Ingen input
 • Du er begrenset til 10 celler

Det var det! Enkelt og greit!

Lykke til!