Antall poeng: 18
Antall korrekte svar: 9
Antall svar med 1 poeng: 0
Antall svar med 2 poeng: 9
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 9
Lengste streak med 2+ poeng: 9
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

undefined: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (18)

Antall poeng per luke