Antall poeng: 6
Antall korrekte svar: 3
Antall svar med 1 poeng: 0
Antall svar med 2 poeng: 3
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 3
Lengste streak med 2+ poeng: 3
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

Noob: 1 medlem

Utvikling i antall poeng (6)

Antall poeng per luke