Antall poeng: 1
Antall korrekte svar: 1
Antall svar med 1 poeng: 1
Antall svar med 2 poeng: 0
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 1
Lengste streak med 2+ poeng: 0
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

P4Gruppen: 5 medlemmer

Utvikling i antall poeng (1)

Antall poeng per luke