Antall poeng: 16
Antall korrekte svar: 9
Antall svar med 1 poeng: 2
Antall svar med 2 poeng: 7
Antall svar med 3 poeng: 0
 
Lengste streak med 1+ poeng: 9
Lengste streak med 2+ poeng: 5
Lengste streak med 3 poeng: 0

Lagmedlemskap

Vinnerlaget: 2 medlemmer

Utvikling i antall poeng (16)

Antall poeng per luke